Хөнгөн цагаан зөгийн сархинагаас бүрсэн хаалганы самбар